Kříž a druidský háj ve Zdoňově

Energetický systém Zdoňov

Kamenný kříž ve Zdoňově jsme postavili v úplňkový den 24. 10. 2018. Vytvořili jsem hlavní energetickou linii vedoucí z velmi silného energetického bodu na Křížovém vrchu a vedoucí přes Svatý kopeček až do nového Kříže. Systém jsme následně doplnili o menhiry v přírodě do kterých je rozvedena energie z jednotlivých ramen kříže. Kříž jsme doplnili o druidský háj navržený v posvátné geometrii. Celý systém jsme aktivovali na novoluní 7. 11. 2018.

Geometrie kamenného kříže s druidským hájem.

nově vytvořené ley lines a menhiry ve Zdoňově. Uprostřed je kamenný kříž.